Drodzy mieszkańcy Mławy!
Kluczowe w rozumieniu naszego programu jest wspólne dążenie do jego realizacji. Widząc szereg potrzeb i możliwości, które niewątpliwe musimy wykorzystać, przedstawiamy Państwu naszą wspólną propozycję 500 MINUS.
Pakt obywatelski, który jako drużyna Marcina Burchackiego chcemy zawrzeć z mieszkańcami Mławy, zakłada obcięcie diety każdego radnego miejskiego o kwotę 500 zł.
Przypomnijmy:
- każdy radny Rady Miasta Mława obecnie pobiera dietę w wysokości 2100 zł miesięcznie;
- nasza obietnica zakłada cięcie diety każdego radnego miejskiego o kwotę 500 zł, co daje 21 x 500 = 10 500 zł miesięcznie
- 10 500 zł razy 12 miesięcy w roku = 126 000 zł rocznie
- 126 000 zł razy 5 lat (bo tyle trwa cała kadencja radnych ) = 630 000 zł przez całą kadencję,

Wobec powyższej kalkulacji wyraźnie widać, że są to konkretne środki, które możemy wykorzystać między innymi na:
- finansowanie funduszu osiedlowego,
- wsparcie organizacji pozarządowych działających na terenie miasta,
- finansowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży w mieście w okresie wakacji i ferii zimowych,
- finansowanie imprez kulturalnych w mieście,
- wiele innych inicjatyw służących mieszkańcom Mławy.

Drodzy mieszkańcy,
My jako drużyna Marcina Burchackiego, kandydujący na radnych w Radzie Miasta Mława zobowiązujemy się, że w sytuacji wygranych wyborów 21 października 2018 wyjdziemy z propozycją zmniejszenia diety każdego radnego o kwotę 500 zł. Zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczymy na działania społeczne na rzecz mieszkańców Mławy. Jeśli spodobała się Państwu nasza inicjatywa, zachęcamy byście podpisali z nami pakt obywatelski. W projekcie wspomnianego dokumentu znajdują się podpisy naszych kandydatów, prosimy byście i Państwo zechcieli złożyć swój podpis jako wyraz aprobaty dla naszej inicjatywy.
Tym samym zawrzemy z Państwem niejako umowę, tak aby nasza propozycja nie była obietnicą wyborczą, a stała się wiążącą inicjatywą.
Serdecznie pozdrawiamy, do zobaczenia przy urnach wyborczych 21 października.
Pakt Obywatelski "500 minus"


§ 1.
Kandydaci na radnych do Rady Miasta Mławy oraz Kandydat na burmistrza Mławy - Marcin Burchacki, podpisani pod niniejszym Paktem Obywatelskim zobowiązują się - w razie wyboru do pełnienia funkcji o które zabiegają - przedłożyć na zwyczajnej sesji Rady Miasta Mławy, najpóźniej do 31 marca 2019 roku, wniosek w przedmiocie zmniejszenia wysokości uposażenia miesięcznego radnych o 500 zł.

§ 2.
Niżej podpisani Kandydaci, jeśli będą wykonywać mandat Radnych - zobowiązują się głosować za przyjęciem uchwały w przedmiocie zmniejszenia uposażenia miesięcznego radnych o 500 zł.

Podpisy:
Marcin Burchacki
Wioletta Błaszkiewicz
Rafał Ciesielski
Joanna Rzeplińska
Dawid Żółtkowski
Ewa Sękowska
Piotr Wróblewski
Elżbieta Aptewicz
Marcin Grabowski
Michał Jaros
Mariusz Szczechowicz
Renata Nyga
Krzysztof Bartoszczyk


Dorota Błaszkiewicz
Barbara Florysiak
Tomasz Nagucki
Maria Staniszewska
Przemysław Olczak
Małgorzata Berdyga
Urszula Sasiak
Karol Safaryn
Stanisław Matyjasik
Cezary Kądrzycki
Artur Wiloch
Małgorzata Grudzińska
Maciej Lewandowski