Marcin Burchacki

kandydat na burmistrza Mławy

Dzień dobry! Nazywam się Marcin Burchacki i w zbliżających się wyborach będę kandydował na stanowisko burmistrza Mławy. Chciałbym przedstawić Państwu nie tyle program wyborczy, co strategię dla Mławy. Powstawała przez kilka ostatnich miesięcy w oparciu o rozmowy z Mieszkańcami i własne poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań. Zapraszam!

Strategia dla Mławy

Pomysły, z którymi za chwilę się zapoznacie mogą okazaś się Wam bardzo znajome - to wszakże Wasze uwagi i propozycje inspirowały mnie i wytyczały kierunku zmian. Mława to nasz wspólny projekt. Razem możemy stworzyć miasto z wyobraźnią, miasto przyjazne jego Mieszkańcom, otwarte na ich potrzeby i oczekiwania. Doświadczenie w pracy prężnie działającego urzędu - jako sekretarza miasta Ciechanowa - sprawia, że nie tylko wiem, jak je realizować, ale także skąd pozyskać środki na ich sfinansowanie.

Strategia dla Mławy (pdf)

Efektywne pozyskiwanie środków z UE

W swoim programie chciałbym wskazać nie tylko, co należy zrobić w Mławie, ale tez skąd pozyskać na to finanse. Zbliżająca się kadancja samorządowa, to być może ostatnia okazja dla Mławy na pozyskanie środków zewnętrznych dających realne szanse realizację dużyć inwestycji. Może to jedyna szansa na rewitalizację obszarów miejskich w najblższych dwóch czy trzech dekadach. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego Mazowsze do 2020 roku ma jeszcze do rozdysponowania ponad 8 miliardów złotych. Chciałbym, by spora część tej kwoty trafiła do Mławy.

Nowoczesna infrastruktura drogowa

Jakość i dostępność ciągów komunikacyjnych wpływa na inwestycyjną i gospodarczą atrakcyjność miasta. Z drugiej strony - infrastrukturę drogową w Mławie trzeba tak zmodernizować, by zapewnić mieszkańcom jak największy komfort codziennego przemieszczania się po mieście. To dlatego musimy stanąć przed wyzwaniem skomunikowania ulic Kościuszki i Batorego, czy przebudowy ciągu komunikacyjnego w powiązaniu z drogą wojewódzką 544 (ulice Lelewela, Kościuszki, Graniczna, Brukowa, Gdyńska i Ligi Obrony Kraju). Wraz z modernizacją ulic powinny powstać ścieżki rowegowe i nowe oświetlenie. Na niektórych ze skrzyżowań niezbędna jest zmiana organizacji ruchu.

Stawiamy na Młodych

Zaangażowanie młodzieży w życie lokalnej społeczności musi być priorytetem samorządowej polityki społecznej. Dlatego proponuję odrodzenie Młodzieżowej Rady Miasta w nowej formie - zawrzyjmy "Pakt obywatelski"! Nadajmy głosowi Młodych znaczenia, pozwólmy im partycypować w wydatkach z miejskiego budżetu - co roku dając do rozdysponowania 50.000 zł. Wtedy na prwno będą mieli o wiele więcej do powiedzenia. Po skończonej szkole zaś, wrócą do Mławy - miasta perspektyw.

Szkoły na miarę XXI wieku

Chciałbym zaproponować konkretne rozwiązania, które mają na celu dać Rodzicom realne wsparcie w codziennej trosce o dobro ich dzieci. Rolą Samorządu jest pomagać Mieszkańcom tam, gdzie wyobraźnia ustawodawcy się skończyła i gdzie zaczynają się problemy lokalnej społeczności w małych i średnich miasteczkach. Powstanie nowego żłobka ma umożliwć Rodzicom powrót na rynek pracy i dać obojgu z nich szanse rozwoju zawodowego. Likwidacja dwuzmianowości zajęć lekcyjnych zaś - wyeliminować problem poszukiwania opieki w godzinach przedpołudniowych. Darmowa opieka stomatologiczna to program prewencyjny, który pozwoli zaoszczędzić sporo z domowego budżetu na późniejsze, kosztowne leczenie.

Miasto przyjazne Seniorom

Samorząd staje przed wyzwaniem zwiększenia dostępności usług dedykowanych środowisku Seniorów. Chciałbym więc w jednym miejscu stworzyć przestrzeń do spotkań towarzyszkich, warsztatów kuliarnych, działalności społecznej czy budowania więzi międzypokoleniowych. Niezbędne jest jednak przede wszystkim stworzenie miejsca, w którym Seniorzy będą mogli skorzystać z opieki teraputycznej i rehabilitacji - pod okiem fizjoterapeuty, pielęgniarki, ratownika medycznego czy psychologa.

Nowoczesna oferta kulturalna

Centra Aktywności Lokalnej oparte o efektywnie funkcjonujące Zarządy Osiedli, które w ramach integracji sąsiedzkiej organizować będą osiedlowe warsztaty i atrakcje dla wszystkich pokoleń Mieszkańców to tylko jedno z założeń programu kulturalnego Mławy. Modernizacji wymaga bowiem sala kinowa, co będzie możliwe dzięki środkom z bieżącej perspektywy finansowej UE. Filia Centrum Kultury na Wólce zaś stać się powinna nowoczesną, otwartą dla wszystkich przestrzenią, w której rodzić się będzie duch lokalnej inicjatywy.

"Zielone" ulice i ścieżki rowerowe

Zielone ulice to bezpieczeństwo, alternatowa wyboru środka komunikacji, zdrowie i estetyka miasta. Ekologiczne rozwiązania to dodatkowa biologicznie czynna powierzchnia w miejscach najbardziej narażonych na podtopienia i zalania. Polacy coraz chętniej przesiadają się na rowery - w ten sposób docierając do pracy, czy na zakupy. 20 kilometrów ścieżek rowerowych dających początek ich rozbudowanej sieci, mają dać Mławianom możliwość wyboru bezpiecznego sposobu komunikacji po mieście. Ulice przyjazne również niezmotoryzownym to klucz dla poprawy jakości życia mieszkańców.

Przyjazna administracja

Urząd Miasta ma służyć Mieszkańcom. Stawiamy więc na rozwój urzędników, podnoszenie ich kwalifikacji i kompetencji społecznych, by przyjazna atmosfera w pracy przełożyła się na efektyczniejszą i przyjemniejszą obsługę Mieszkańców. Zagwarantować mają to nowo powołane instytucje: Rzecznika Praw Mieszkańca oraz Personalnego Doradcy Przedsiębiorcy. Wymierne wsparcie Waszych inicjatyw poprzez poszukiwanie możliwości działania i -przede wszystkim - zewnętrznego finansowania, to priorytetowe zadanie urzędu.

Kilka słów o mnie...

Mława to nasz wspólny dom. Tu się wychowałem i chodziłem do szkoły. Po ukończonych studiach z administracji na Uniwersytecie Jegiellońskim, wróciłem do Mławy, by zamieszkać tutaj z całą swoją Rodziną. Swoje życie zawodowe ukierunkowałem na pracę na różnych szczeblach administracji samorządowej. Od 2015 roku jestem sekretarzem miasta Ciechanowa. Wcześniej przez 7 lat kierowałem Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych (Oddział Ciechanów). Zdobyte tam doświadczenie chciałbym wykorzystać dla rozwoju Mławy - do realizacji przedstawionych Państwu pomysłów i pozyskiwania na nie finansowania.

Porozmawiajmy o Mławie

Chciałbym kontynuować dialog z Wami i móc wsłuchiwać się w Państwa głos, dlatego zapraszam do kontaktu:

tel. 660 835 904
e-mail: info@marcinburchacki.plWięcej pomysłów, inspiracji i szczegółów na temat aktualnych spotkań z Mieszkańcami, znajdziecie Państwo na moim Facebooku:

fb.com/m.burchacki

© 2018 Komitet Wyborczy PSL ::: rogozinski.eu based on BeArt - BeTheme. Muffin group